Bibliografia Regionalna Powiatu Będzińskiego

Bibliografia Regionalna Powiatu Będzińskiego

MiPBP w Będzinie w 2009 udostępniła na stronie internetowej www.biblioteka.bedzin.pl/bbr możliwość korzystania z dokumentu elektronicznego "Materiały bibliograficzne dotyczące gmin Powiatu Będzińskiego za lata 1998 - 2002" w opracowaniu mgr Aliny Dołyniuk-Majeranek.

Dokument ten rejestruje artykuły o gminach powiatu ukazujące się w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Zawiera 6803 opisy bibliograficzne uporządkowane w XV głównych działach według spisu rzeczy . Pomocne w poszukiwaniu informacji są indeksy : autorski oraz nazw instytucji, organizacji, stowarzyszeń, partii i in. Dzięki nim użytkownik bez problemu dotrze do poszukiwanego nazwiska bądź hasła.

MiPBP uruchomiła również na stronie internetowej www.biblioteka.bedzin.pl/bbr elektroniczną bazę danych bibliografii

Sukcesywnie wprowadzane są opisy bibliograficzne z artykułów prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej za rok 2008 i 2007. Użytkownicy mogą docierać do potrzebnych im informacji z gmin powiatu, wprowadzając hasła autorskie, tytułowe bądź przedmiotowe odpowiadające podanemu poniżej spisowi rzeczy.

Elektroniczna baza danych w przyszłości stanie się podstawą do kolejnego dokumentu "Materiałów bibliograficznych dotyczących gmin Powiatu Będzińskiego za lata 2003 - 2007".

Uruchomienie tych informacji stanowi kolejny krok w unowocześnianiu pracy Biblioteki XXI wieku oraz służy zadowoleniu użytkowników.

Do pobrania:

Materiały bibliograficzne dotyczące gmin Powiatu Będzińskiego za lata 1998-2002


Digitalizacja zbiorów

Cele:

 • stworzenie kompleksowej bazy wiedzy na temat powiatu będzińskiego opartej o teksty artykułów z czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
 • dostarczanie narzędzi umożliwiających efektywne i wieloaspektowe wyszukiwanie informacji

W związku z respektowaniem prawa autorskiego dostęp do tekstów artykułów jest ograniczony. Opisy bibliograficzne artykułów są dostępne dla wszystkich użytkowników on-line, natomiast teksty artykułów są dostępne wyłącznie na terenie biblioteki. Obecnie staramy się o zgodę wydawnictw na udostępnienie on-line, również tekstów artykułów.

Spis treści bibliografii z kodami działów (indeks nr 5 w bazie danych)
 • 01. ZAGADNIENIA OGÓLNE
  • 01.01.Czasopisma
  • 01.02. Zagadnienia ogólne dotyczące Zagłębia Dąbrowskiego
  • 01.03. Zagadnienia ogólne dotyczące Powiatu Będzińskiego
  • 01.04. Materiały biograficzne
 • 02. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
  • 02.01. Hydrologia.
  • - Meteorologia
  • 02.02. Geografia.
  • - Krajoznawstwo.
  • - Turystyka
  • 02.03. Roślinność.
  • - Zwierzęta.
  • - Ochrona przyrody
 • 03. LUDNOŚĆ. DEMOGRAFIA
  • 03.01. LUDNOŚĆ.
  • DEMOGRAFIA
 • 04. HISTORIA
  • 04.01. Opracowania ogólne
  • 04.02. Archeologia
  • 04.03. Historia miejscowości, regionu
  • 04.04. Judaica
 • 05. ETNOGRAFIA
  • 05.01. Zagadnienia ogólne
  • 05.02. Literatura ludowa
  • 05.03.Muzyka i taniec
  • 05.04.Zwyczaje i obrzędy
 • 06. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
  • 06.01. Zagadnienia ogólne
  • 06.02. Planowanie przestrzenne.
  • - Urbanistyka.
  • - Budownictwo
  • - Inwestycje
  • - Remonty
  • 06.03. Przemysł i rzemiosło
  • 06.04. Gospodarstwo wiejskie
  • 06.05. Rolnictwo
  • 06.06. Hodowla zwierząt
  • 06.07. Leśnictwo.
  • - Łowiectwo
  • 06.08. Ogrodnictwo
  • 06.09. Pszczelarstwo
  • 06.10. Handel
  • 06.11. Spółdzielczość
  • 06.12. Usługi
  • 06.13. Hotelarstwo.
  • - Gastronomia
  • 06.14. Finanse
  • 06.15. Transport i łączność
  • 06.16. Gospodarka wodna.
  • 06.17. Gospodarka komunalna
  • 06.18. Gospodarka mieszkaniowa
  • 06.19. Pożarnictwo.
  • - Klęski żywiołowe
 • 07. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
  • 07.01. Zagadnienia społeczne
  • 07.02. Praca
  • 07.03. Związki zawodowe
  • 07.04. Pomoc społeczna.
  • - Niepełnosprawni
  • 07.05. Patologia społeczna
  • 07.06. Partie polityczne
  • 07.07. Organizacje społeczne
  • 07.08. Organizacje młodzieżowe
  • 07.09. Uroczystości i obchody
 • 08. ZAGADNIENIA PRAWNO – ADMINISTRACYJNE
  • 08.01. Zagadnienia ogólne
  • 08.02. Sądownictwo
  • 08.03. Bezpieczeństwo publiczne.
  • - Policja
  • 08.04. Gminy.
  • - Samorządność
  • - Miasta partnerskie
  • - Promocja
  • 08.05. Unia Europejska
 • 09. OCHRONA ZDROWIA
  • 09.01. Służba zdrowia
  • 09.02. Lecznictwo
  • 09.03. Higiena
  • - Profilaktyka
 • 10. KULTURA
  • 10.01. Kultura
  • 10.02. Życie kulturalne
  • 10.03. Towarzystwa regionalne
  • 10.04. Domy kultury
  • 10.05. Amatorski ruch artystyczny
  • 10.06. Muzea i wystawy
  • 10.07. Kultura fizyczna.
  • - Sport
  • 10.08. Kolekcjonerstwo.
  • - Hobby
 • 11. NAUKA. OŚWIATA
  • 11.01. Nauka.
  • - Oświata
  • 11.02. Historia szkolnictwa
  • 11.03. Szkolnictwo wyższe
  • 11.04. Towarzystwa, organizacje i placówki naukowe
  • 11.05. Szkolnictwo
  • 11.06. Edukacja regionalna
  • 11.07. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą
  • 11.08. Oświata dorosłych
  • 11.09. Praca kulturalno - oświatowa
 • 12. LITERATURA PIĘKNA
  • 12.01. Teksty
 • 13. SZTUKA
  • 13.01. Zagadnienia ogólne
  • 13.02. Architektura.
  • - Zabytki architektury
  • 13.03. Plastyka
  • 13.04. Muzyka
  • 13.05. Teatr
  • 13.06. Film. Kino
  • 13.07. Fotografika
  • 13.08. Zespoły pieśni i tańca
 • 14. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
  • 14.01 ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
 • 15. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA
  • 15.01. Ruch wydawniczy
  • 15.02. Biblioteki
  • 15.03. Biblioteki na rzecz środowiska
  • 15.04. Archiwa
Kody gmin: (trzeci człon kodu)
 • 01 - Powiat
 • 02 - Będzin
 • 03 - Czeladź
 • 04 - Sławków
 • 05 - Wojkowice
 • 06 - Siewierz
 • 07 - Bobrowniki
 • 08 - Mierzęcice
 • 09 - Psary
Program MAKWWW, wersja 1.39 z dnia 25.08.2008 (LINUX) | www.biblioteka.bedzin.pl